Đánh giá kết quả sống thêm sau điều trị ung thư đại tràng giai đoạn T4 hoặc N1,2 bằng phẫu thuật cắt toàn bộ mạc treo đại tràng và hóa trị tại Khoa Điều Trị Theo Yêu Cầu giai đoạn 2016 - 2021

Tác giả

Chử Quốc Hoàn

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ

Nhóm tác giả

Đào Văn Tú, Mai Tiến Đạt, Dương Chí Thành

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá kết quả sống thêm sau điều trị ung thư đại tràng giai đoạn T4 hoặc N1-2 bằng phẫu thuật cất toàn bộ mạc treo đại tràng và hóa trị tại khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện K
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn T4 hoặc N1-2 chưa có di căn xa, được phẫu thuật cắt toàn bộ mạc treo đại tràng và hóa trị tại khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện K trong giai đoạn 2017 - 2019
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân được chẩn đoán xác định là ung thư biểu mô tuyến của đại tràng giai đoạn T4N1-2M0 (dựa vào đánh giá trong mổ và giải phẫu bệnh sau mổ), được phẫu thuật cắt toàn bộ mạc treo đại tràng phải hoặc trái tùy vị trí tổn thương, có hồ sơ lưu trữ đầy đủ và có thông tin theo dõi sau điều trị.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Các bệnh nhân mắc ung thư thứ 2. Bệnh nhân tử vong trong quá trình theo dõi do bệnh lý nội khoa cấp tính, nặng nề khác.
- Thời gian: 01/2017 - 12/2019
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả, kết hợp tiến cứu và hồi cứu, có theo dõi dọc
- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 50