Đánh giá kết quả sống thêm bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến phế quản giai đoạn IV điều trị bước 1 Pemetrexed - Platinum

Tác giả

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 2

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn IV tại Bệnh viện K năm 2018 - 2020

- Đánh giá kết quả điều trị, độc tính phác đồ pemetrexed - platinum nhóm bệnh nhân trên

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư biểu mô tuyến phế quản giai đoạn IV được điều trị hóa chất phác đồ Pemetrexed- Platinum bước một.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Chẩn đoán là ung thư biểu mô tuyến phế quản giai đoạn IV qua sinh thiết. Toàn trạng PS <=2. Chức năng tủy xương, gan, thận trong giới hạn bình thường. Không dị ứng với Pemetrexed và Platinum. Không có chống chỉ định hóa chất. Không mắc các bệnh cấp tính, mạn tính trầm trọng trong thời gian gần. Điều trị tối thiểu 2 đợt hóa chất Pemetrexed - Platinum. BN/gia đình được giải thích rõ về tình trạng bệnh và phương pháp điều trị. Hồ sơ đầy đủ thông tin.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: Loại trừ các típ MBH ung thư phổi khác. Ung thư phổi thứ phát. Các BN không thỏa mãn các tiêu chuẩn trên. BN dị ứng với một trong các thành phần của thuốc. BN không có đầy đủ thông tin theo dõi sau điều trị.

- Thời gian: 01/2018 - 9/2020

- Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang hồi cứu kết hợp tiến cứu

- Cỡ mẫu: theo công thức, n = 97