Đánh giá kết quả sống thêm 2 năm phác đồ phác đồ hóa trị trước và hóa xạ đồng thời cho bệnh nhân ung thư vòm giai đoạn N2,3M0 tại bệnh viện K từ năm 2011-2014.

Tác giả

Ngô Thanh Tùng

Năm đề tài

2015

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ Đầu cổ

Nội dung