Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị u tuyến thượng thận tại khoa Ngoại Quán Sứ

Tác giả

Phạm Trung Thông

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại tổng hợp Quán Sứ

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh lý u tuyến thượng thận được phẫu thuật
- Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi u tuyến thượng thận

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Đầy đủ hồ sơ bệnh án lưu trữ với các thông tin cần thiết theo mẫu bệnh án nghiên cứu. Bệnh nhân u tuyến TT được chẩn đoán với các hội chứng Cushing, Conn, u tủy thượng thận và u thượng thân không chế tiết. Trên hình ảnh siêu âm, CLVT, CHT u có kích thước 2cm ≤ u ≤ 6cm. Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi u TTT một bên. Kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh là u TTT.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân u TTT có chống chỉ định phẫu thuật nội soi. U tuyến thượng thận nghi ngờ ung thư: dựa chủ yếu vào dấu hiệu gợi ý của siêu âm và chụp CLVT. bệnh nhân có rối loạn đông máu nặng, bệnh tim phổi nặng.

- Thời gian: từ 3/2017 đến 11/2018

- Địa điểm: Khoa Ngoại Quán Sứ - Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang phối hợp hồi cứu và tiến cứu

- Cỡ mẫu: n=21