Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt trước thấp điều trị ung thư trực tràng tại Khoa Ngoại Bụng 2 Bệnh viện K

Tác giả

Đoàn Trọng Tú

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Bụng 2

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư trực tràng tại Khoa Ngoại bụng 2 Bệnh viện K
- Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt trước thấp điều trị ung thư trực tràng tại khoa Ngoại bụng 2 Bệnh viện K
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân được chẩn đoán ung thư trực tràng được phẫu thuật nội soi cắt trước thấp tại Khoa Ngoại bụng 2 Bệnh viện K giai đoạn từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2020.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: không giới hạn tuổi và giới. Được chẩn đoán xác định là ung thư trực tràng và sinh thiết qua nội soi trước mổ, có chẩn đoán MBH sau mổ là ung thư biểu mô trực tràng. Được mổ bằng PTNS cắt trước thấp và nạo vét hạch, kể cả những BN phải chuyển mổ mở do phải xử lý tai biến trong khi thực hiện PTNS. Hồ sơ đầy đủ thông tin.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Không đáp ứng các tiêu chuẩn sau. Những BN cắt lại trực tràng lại do tái phát. Những BN bị ung thư trực tràng được PTNS mang tính thăm dò hoặc chuyển mổ mở ngay sau khi đánh giá tổn thương.
- Thời gian: từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2020.
- Địa điểm: Khoa Ngoại bụng 2 Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu, theo dõi dọc, không đối chứng
- Cỡ mẫu: n=55