Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt cụt trực tràng điều trị ung thư biểu mô trực tràng thấp tại khoa Ngoại Quán Sứ - Bệnh viện K.

Tác giả

Nguyễn Tiến Trung

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại tổng hợp Quán Sứ

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư biểu mô trực tràng thấp được phẫu thuật nội soi cắt cụt trực tràng
- Đánh giá kết quả sớm điều trị phẫu thuật nội soi cắt cụt trực tràng do ung thư biểu mô trực tràng thấp

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Tất cả các BN UTTT thấp được PTNS cắt cụt trực tràng tại khoa Ngoại Quán Sứ từ tháng 7/2017 đến 7/2018 có các tiêu chuẩn sau: Có kết quả giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô trực tràng. Được chỉ định mổ nội soi cắt cụt trực tràng.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ không phải là ung thư biểu mô trực tràng (là ung thư hắc tố, u lympho ác tính, các sarcoma và ung thư ống hậu môn).

- Thời gian: từ 7/2017 đến 7/2018

- Địa điểm: Khoa Ngoại Quán Sứ

- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu

- Cỡ mẫu: n=15