Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật của bệnh nhân vi ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú tại khoa Ngoại Đầu Cổ - Bệnh Viện K

Tác giả

Lê Văn Quảng

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Đầu cổ

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân vi ung thư tuyến giáp thể nhú được điều trị tại khoa Ngoại đầu cổ Bệnh viện K
- Đánh giá kết quả sớm điều trị phẫu thuật của bệnh nhân vi ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân được chẩn đoán vi ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú và điều trị tại Bệnh viện K.

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Được chẩn đoán trước mổ là ung thư tuyến giáp thể nhú có kích thước u lớn nhất không quá 1 cm (đánh giá kích thước trên lâm sàng và siêu âm). Sau phẫu thuật có kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh u tuyến giáp khẳng định là vi ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú. Hồ sơ bệnh án đầy đủ thông tin:trước, trong và sau phẫu thuật.

+Tiêu chuẩn loại trừ: UTBMTG thể nhú có kích thước >1cm. UTBMTG không thuộc phân loại mô bệnh học thể nhú. Ung thư của tỏ chức liên kết hoặc u lympho ác tính biểu hiện ở tuyến giáp. Bệnh nhân đã được phẫu thuật UTTG tại tuyến trước.

- Thời gian nghiên cứu: tháng 3/2019 đến tháng 12/2019

- Địa điểm nghiên cứu: Khoa Ngoại Đầu cổ- Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả tiến cứu

- Cỡ mẫu: thuận tiện, n=161