Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt thanh quản bán phần trong điều trị ung thư thanh quản giai đoạn T2 Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Tiến Hùng

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tai Mũi Họng

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, nội soi và cắt lớp vi tính của ung thư thanh quản giai đoạn T2
- Đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật cắt thanh quản bán phần trong điều trị ung thư thanh quản giai đoạn T2 tại BVK

* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: 42 BN được chẩn đoán UTTQ giai đoạn T2 được điều trị bằng phương pháp cắt TQBP tại khoa Ngoại Thần kinh và Ngoại Tai mũi họng - BVK Tân Triều từ tháng 04/2018 - 10/2019.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN được chẩn đoán ung thư thanh quản giai đoạn T2. Được điều trị phẫu thuật cắt TQBP và theo dõi tại khoa Ngoại thần kinh và Ngoại Tai mũi họng, BVK Tân Triều. Có đầy đủ bệnh án và đồng ý tham gia.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: không thuộc các tiêu chuẩn lựa chọn.

- Thời gian: 04/2018 - 10/2019

- Địa điểm: khoa Ngoại Thần kinh và Ngoại Tai mũi họng - BVK Tân Triều

- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu dọc sử dụng phương pháp định lượng, mô tả từng ca có can thiệp

- Cỡ mẫu: n = 42