Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt dây thanh bằng laser trong điều trị ung thư dây thanh giai đoạn T1, T2 tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Viết Chiến

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tai Mũi Họng

Nhóm tác giả

Trịnh Hùng Mạnh, Trần Trung Dũng

Nội dung