Đánh giá kết quả sớm hóa trị bổ trợ trước xạ trị trong ung thư vòm lan rộng tại vùng (N2-3 - N0)

Tác giả

Đỗ Huyền Nga

Năm đề tài

2014

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 1

Nội dung