Đánh giá kết quả sớm điều trị phẫu thuật ung thư hạ họng giai đoạn III và IVa tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Tiến Hùng

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tai Mũi Họng

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá kết quả sớm điều trị phẫu thuật ung thư hạ họng giai đoạn III, IVA

* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: các bệnh nhân được chẩn đoán ung thư hạ họng giai đoạn III, IV được điều trị phẫu thuật tại BVK, thống nhất về tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN được chẩn đoán xác định là ung thư hạ họng bằng mô bệnh học theo tiêu chuẩn chẩn đoán, được đánh giá giai đoạn III, IV. Được đánh giá tổn thương tại chỗ khi sinh thiết, khám lâm sàng, khám nội soi và chụp CLVT. Được nội soi sinh thiết và dánh giá Panedoscopy trước phẫu thuật. Được phẫu thuật và đánh giá kết quả diều trị sau 1 tháng và 3 tháng. Đầy đủ thông tin.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: Đã có tiền sử phẫu thuật ung thư hạ họng trước đó, tái phát. BN không được phẫu thuật tại BVK.

- Thời gian: 11/2018 - 11/2019

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: tiến cứu, mô tả từng trường hợp có can thiệp

- Cỡ mẫu, n = 35