Đánh giá kết quả sớm điều trị phẫu thuật trên bệnh nhân ung thư hạ họng giai đoạn I, II tại bệnh viện K.

Tác giả

Nguyễn Tiến Hùng

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Thần kinh

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả một số đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân ung thư hạ họng giai đoạn I,II

- Đánh giá kết quả sớm điều trị phẫu thuật trên bệnh nhân ung thư hạ họng giai đoạn I,II

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu trên 30 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư hạ họng giai đoạn I, II và được điều trị phẫu thuật tại Bệnh viện K. Tất cả bệnh nhân thống nhất về tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: bệnh nhân được khám và chẩn đoán xác định là ung thư hạ họng bằng mô bệnh học theo tiêu chuẩn chẩn đoán, được đánh giá giai đoạn I, II (T1NoMo, T2NoMo). Bệnh nhân được phẫu thuật tại bệnh viện, đánh giá sau mổ là giai đoạn I, II. Bệnh nhân được đánh giá kết quả điều trị sau 1 tháng và 3 tháng bằng nội soi tai mũi họng và dsie6u âm vùng cổ. CÓ hồ sơ bệnh án lưu trữ, ghi chép đầy đủ, rõ ràng. Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh nhân đã có tiền sử phẫu thuật ung thư hạ họng trước đó, tái phát. Bệnh nhân không được phẫu thuật tại Bệnh viện K. -

Thời gian: 6/2017 đến 9/2018

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả từng trường hợp có can thiệp

- Cỡ mẫu: n=30