Đánh giá kết quả phẫu thuật ung thư tuyến giáp ở người trẻ tuổi tại khoa Ngoại Đầu Cổ, Bệnh viện K

Tác giả

Ngô Xuân Quý

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Đầu cổ

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư tuyến giáp ở người trẻ tuổi tại khoa Ngoại đầu cổ Bệnh viện K
- Đánh giá kết quả sớm điều trị phẫu thuật của nhóm bệnh nhân trên

* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân <= 40 tuổi được chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến giáp thể biệt hóa và điều trị tại BVK.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN được chẩn đoán UTTG dựa vào khám lâm sàng, siêu âm vùng cổ và/hoặc xét nghiệm tế bào học khối u tuyến giáp. Xét nghiệm GPB tức thì đối với khối u tuyến giáp nếu lâm sàng và tế bào học nghi ngờ. Phẫu thuật cắt u giáp có hoặc không vét hạch cổ tại khoa Ngoại Đầu cổ. Có kết quả xn GPB u tuyến giáp và/hoặc hạch cổ, khẳng định là ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú hoặc thể nang.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: mô bệnh học sau mổ là ung thư tuyến giáp thể tủy hoặc thể không biệt hóa hoặc ung thư của tổ chức liên kết hoặc u lympho ác tính biểu hiện ở tuyến giáp. Đã được phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại tuyến trước. Không đồng ý tham gia

- Thời gian: 02-11/2019

- Địa điểm: khoa Ngoại Đầu cổ - BVK

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả tiến cứu

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 312