Đánh giá kết quả phẫu thuật ung thư lưỡi giai đoạn III, IV (M0) sau hóa chất tân bổ trợ

Tác giả

Trần Đức Toàn

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Đầu cổ

Nhóm tác giả

Ngô Xuân Quý, Ngô Quốc Duy, Lê Thế Đường, Nguyễn Thanh Bình

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, thời gian sống thêm của bệnh nhân ung thư lưỡi giai đoạn III, IV (M0) được phẫu thuật sau hóa chất tân bổ trợ tại BVK.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: BN ung thư lưỡi giai đoạn III, IV (M0) điều trị phẫu thuật sau hóa chất tân bổ trợ tại BVK từ 1/2014 - 12/2020.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN UTL phần di động giai đoạn III, IV (M0) theo AJCC 2010. Chẩn đoán mô bệnh học tại u là ung thư biểu mô vảy. Tuổi 18-70. Chỉ số toàn trạng ECOG 0-2. Chức năng tủy xương còn tốt, chức năng gan thận còn tốt. Không mắc bệnh khác có nguy cơ tử vong gần, không mắc ung thư khác. Thông tin hồ sơ đầy đủ.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN không thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn nêu trên. Ung thư tái phát hoặc mắc ung thư thứ hai.
- Thời gian: 1/2014 - 12/2020
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả lâm sàng hồi cứu kết hợp tiến cứu
- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 63