Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi ung thư trực tràng thấp được hóa xạ trị trước mổ.

Tác giả

Phạm Văn Bình

Năm đề tài

2016

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại tổng hợp Tân Triều

Nội dung