Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi qua phúc mạc điều trị u nang thận đơn độc.

Tác giả

Phạm Văn Bình

Năm đề tài

2011

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tổng hợp

Nội dung