Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi qua mũi trong điều trị các khối u nền sọ tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Đức Liên

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Ngoại Thần kinh

Nhóm tác giả

Nguyễn Đức Liên, Phạm Gia Dự, Nguyễn Thái Học

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi qua mũi trong điều trị các khối u vùng nền sọ.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: 32 bệnh nhân được chẩn đoán u nền sọ được phẫu thuật nội soi qua đường mũi từ tháng 06/2017 đến tháng 06/2018 tại Khoa Ngoại thần kinh – bệnh viện K.
- Thời gian: từ tháng 06/2017 đến tháng 06/2018.
- Địa điểm: Khoa Ngoại thần kinh – bệnh viện K.
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu mô tả can thiệp lâm sàng không đối chứng.
- Cỡ mẫu: n=32.