Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị u giáp lành tính tại Bệnh viện K

Tác giả

Ngô Xuân Quý

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Đầu cổ

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của u giáp lành tính được điều trị phẫu thuật nội soi
- Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị u giáp lành tính tại Bệnh viện K

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Chẩn đoán u giáp trạng lành tính dựa vào lâm sàng, siêu âm vùng cổ và tế bào học khối u. Kích thước u<40mm. Được điều trị bằng phẫu thuật nội soi. Chẩn đoán mô bệnh học sau mổ là u giáp trạng lành tính.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Tất cả các trường hợp không thuộc tiêu chuẩn lựa chọn trên.

- Thời gian: 1/2017 đến 12/2018

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: n=21