Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt trước thấp điều trị ung thư trực tràng tại Bệnh viện K năm 2016.

Tác giả

Nguyễn Quang Thái

Năm đề tài

2016

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại tổng hợp Quán Sứ

Nội dung