Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt thận bán phần trong điều trị u thận tại Bệnh viện K từ 06/2016 đến 05/2019

Tác giả

Đỗ Anh Tuấn

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tiết niệu

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư tế bào thận
- Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt thận bán phần điều trị ung thư thận

* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: những bệnh nhân được chẩn đoán ung thư thận được phẫu thuật cắt thận bán phần tại khoa Ngoại tiết niệu - BVK từ 06/2013 - 09/2019.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN được chẩn đoán ung thư thận và được phẫu thuật cắt thận bán phần. Kết quả GPB là ung thư tế bào thận.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: không thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn.

- Thời gian: 06/2013 - 09/2019

- Địa điểm: khoa Ngoại tiết niệu - BVK

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu kết hợp với tiến cứu

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 42