Đánh giá kết quả nút mạch gan (TACE) trong điều trị ung thư tế bào gan tại Khoa Ngoại Gan Mật Tụy

Tác giả

Nguyễn Minh Trọng

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Gan Mật Tụy

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư biểu mô tế bào gan.
- Kết quả bước đầu TACE trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: 50 người bệnh được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan tại khoa ngoại gan mật tụy và được điều trị TACE trong khoảng thời gian 01/01/2020 đến 30/09/2020.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Chẩn đoán UTBMTBG theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (2012) có 1 trong 3 tiêu chuẩn sau: GPB là UTBMTBG: tăng sinh mạch thì động mạch thoát thuốc (wash-out) thì tĩnh mạch; CHT có cản từ + AFP >= 400 ng/ml. CLVT/CHT như trên + AFP <400 ng/ml + Viêm gan B/C. BN được lựa chọn làm TACE. BN đồng ý tham gia. Hồ sơ theo dõi đầy đủ.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Huyết khối tĩnh mạch. M ngoài gan. Xâm lấn các cơ quan cạnh gan. Có máy tạo nhịp, kẹp phình mạch não, có cấy ghép các loại thiết bị điện tử hoặc các vật liệu bằng kim loại khác. RL đông máu nặng. Đang có bệnh nhiễm trùng, có thai hay cho con bú. Có bệnh mạn tính phối hợp, thể trạng kém.
- Thời gian: tháng 1/2020 đến tháng 9/2020.
- Địa điểm: Khoa Ngoại gan mật tụy, Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: tiến cứu mô tả.
- Cỡ mẫu: n = 50.