Đánh giá kết quả nội soi bàng quang ống mềm trong chẩn đoán, theo dõi ung thư bàng quang tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Diệu Hương

Năm đề tài

2017

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Nội soi - Thăm dò chức năng

Nội dung