Đánh giá kết quả kỹ thuật nong thực quản sau điều trị ung thư thực quản có hẹp thực quản

Tác giả

Nguyễn Diệu Hương

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Nội soi - Thăm dò chức năng

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư thực quản có hẹp thực quản sau điều trị

- Đánh giá kết quả, những biến chứng thường gặp sau kỹ thuật nong thực quản

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: BN sau phẫu thuật cắt thực quản tạo hình có hẹp miệng nối, những BN được chẩn đoán UTTQ không còn chỉ định phẫu thuật, được điều trị hóa trị hoặc xạ trị, những BN sau thủ thuật cắt tách dưới niêm mạc điều trị ung thư thực quản sớm (ESD) có hẹp thực quản được nong thực quản tại khoa Nội soi và thăm dò chức năng, BVK

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Đối tượng tham gia nghiên cứu là BN ung thư thực quản trong hoặc sau điều trị có hẹp thực quản và đồng ý tham gia nghiên cứu. Các BN có thể nghe, hiểu, giao tiếp được bằng tiếng Kinh và không có bất thường về ngôn ngữ cũng như ý thức.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: Các BN không giao tiếp được. Có vấn đề bất thường về tâm thần kinh hoặc bệnh lý nội khoa nặng. Những BN không đáp ứng đủ tiêu chuẩn lựa chọn hoặc không đồng ý tham gia nghiên cứu.

- Thời gian: 03/2020 - 10/2020

- Địa điểm nghiên cứu: khoa Nội soi và thăm dò chức năng, BVK

- Thiết kế nghiên cứu: tiến cứu, mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 28