Đánh giá kết quả hóa xạ trị đồng thời ung thư thực quản 1/3 giữa, dưới bằng kỹ thuật xạ trị điều biến liều theo thể tích hình cung tại Bệnh viện K

Tác giả

Võ Văn Xuân

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ 5

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư thực quản 1/3 giữa, dưới cT3, 4N0-2M0 bằng kỹ thuật VMAT tại bệnh viện K.

- Đánh giá kết quả điều trị của nhóm bệnh nhân trên.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân ung thư thực quản 1/3 giữa - dưới giai toạn T3, 4N0-2M0 được hóa xạ trị đồng thời triệt căn bằng xạ trị kỹ thuật điều biến liều theo thể tích hình cung (VMAT) tại bệnh viện K từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 6 năm 2020.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư thực quản giai đoạn IIA-IVA theo phân loại của hiệp hội ung thư Hoa Kỳ (AJCC 2017). Ung thư biểu mô vẩy (SCC) vị trí thực quản ở 1/3 giữa - dưới (dựa trên nội soi và CT scanner ngực). Các bệnh nhân được điều trị lần đầu. Thể trạng chung: chỉ số toàn trạng từ 0-1 theo thang điểm ECOG. Chức năng tủy xương, gan, thận bình thường. Bệnh nhân có chỉ định hóa xạ trị đồng thời. Có hồ sơ lưu trữ và được theo dõi đầy đủ.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: ung thư thực quản 1/3 trên. Giai đoạn I hoặc giai đoạn IVb. Bệnh nhân có biến chứng rò thực quản - khí phế quản, chảy máu thực quản. Bệnh nhân bỏ điều trị hoặc không theo dõi được. Mắc ung thư thứ 2 . Bệnh nhân có nguy cơ tử vong gần do các bệnh trầm trọng khác.

- Thời gian: từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2020.

- Địa điểm: Bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: hồi cứu từ hồ sơ bệnh án từ tháng 1/2019 đến tháng 5/2020.

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 103