Đánh giá kết quả hóa xạ trị đồng thời sau phẫu thuật ung thư trực tràng giai đoạn (T3,T4N0M0)

Tác giả

Võ Văn Xuân

Năm đề tài

2017

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ Quán Sứ

Nội dung