Đánh giá kết quả Hóa Xạ trị đồng thời điều trị ung thư khoang miệng tại Bệnh viện K

Tác giả

Ngô Thanh Tùng

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ 1

Nội dung