Đánh giá kết quả hóa xạ trị đồng thời cho bệnh nhân ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ không mổ được (M0) tại Bệnh viện K năm 2011-2012

Tác giả

Ngô Thanh Tùng

Năm đề tài

2013

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ 1

Nội dung