Đánh giá kết quả hóa xạ trị đồng thời bổ trợ sau phẫu thuật trong ung thư trực tràng giai đoạn II-III tại Bệnh viện K từ 2012 đến 2016.

Tác giả

Trần Thắng

Năm đề tài

2016

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 4

Nội dung