Đánh giá kết quả hóa trị phác đồ Paclitaxel trong ung thư biểu mô buồng trứng tái phát tại Bệnh viện K

Tác giả

Lê Thanh Đức

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 5

Nhóm tác giả

Nguyễn Thị Lan

Nội dung