Đánh giá kết quả gần của phẫu thuật nội soi ổ bụng trong điều trị ung thư nội mạc tử cung giai đoạn sớm tại Bệnh viện K

Tác giả

Lê Trí Chinh

Năm đề tài

2017

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Phụ khoa

Nội dung