Đánh giá kết quả gần của phẫu thuật nội soi cắt thùy gan trái điều trị ung thư biểu mô tế bào gan tại khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Bệnh viện K

Tác giả

Phạm Thế Anh

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Gan Mật Tụy

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân cắt thùy gan trái nội soi do ung thư biểu mô tế bào gan
- Đánh giá kết qua gần phẫu thuật cắt thùy gan trái nội soi điều trị ung thư biểu mô tế bào gan

*Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: các bệnh nhân được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát thùy trái và được chỉ định phẫu thuật nội soi tại Khoa Ngoại Gan Mật Tụy từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2019.

+Tiêu chuẩn lưạ chọn: Bệnh nhân chẩn đoán và chỉ định phẫu thuật cắt thùy gan trái nội soi do ung thư biểu mô tế bào gan thùy gan trái theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế Việt Nam 2012. Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật xác định là ung thư biểu mô tế bào gan hoặc thể kết hợp với ung thư đường mật. Có bệnh án ghi chép đầy đủ.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Các đối tượng không có đủ một trong số các tiêu chuẩn nói trên.

- Thời gian: 8/2018-8/2019

- Địa điểm: Khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu và tiến cứu

- Cỡ mẫu: thuận tiện, n=13