Đánh giá kết quả duy trì Pemetrexed sau hóa trị bộ đôi Platinum ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV

Tác giả

Nguyễn Thị Thuỷ

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Điều trị A

Nhóm tác giả

Nguyễn Tiến Quang

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá hiệu quả và mức độ an toàn của phác đồ pemetrexed duy trì trong ung thư phổi không tế bào nhỏ, không vảy giai đoạn IV.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Chẩn đoán là UTP không phải tế bào nhỏ, không phải tế bào vảy giai đoạn IV. Không có hoặc không rõ tình trạng đột biến EGFR và ALK và không điều trị miễn dịch trước đó. Chỉ số toàn trạng PS ≤ 2. Chức năng tủy xương, gan, thận trong giới hạn bình thường.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Mắc ung thư thứ 2, có di căn não
- Thời gian: từ tháng 1/2018 đến tháng 11/2020
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: can thiệp lâm sàng không đối chứng
- Cỡ mẫu: n=72