Đánh giá kết quả điều trị xạ trị bổ trợ u tuyến ức sau phẫu thuật tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Công Hoàng

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ 3

Nội dung