Đánh giá kết quả điều trị và phân tích các yếu tố tiên lượng ung thư dương vật giai đoạn I,II,III