Đánh giá kết quả điều trị ung thư vòm tái phát bằng xạ trị gia tốc và xạ trị áp sát liều cao, năm 2013 - 2014 tại bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Văn Tuyền

Năm đề tài

2014

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ Đầu cổ

Nội dung