Đánh giá kết quả điều trị ung thư vòm mũi họng giai đoạn T4 chưa di căn xa tại Bệnh viện K

Tác giả

Ngô Thanh Tùng

Năm đề tài

2017

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ Đầu cổ

Nội dung