Đánh giá kết quả điều trị ung thư vòm mũi họng giai đoạn III-IVa bằng phác đồ hóa chất trước TCF theo sau hóa xạ đồng thời

Tác giả

Nguyễn Thị Bích Phượng

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 1

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá đáp ứng điều trị ung thư vòm mũi họng giai đoạn III (T1/T2-N2; T3-N0-2) và IVA (T4 - N0-2; bất kỳ T-N3) bằng hóa chất trước phác đồ TCF theo sau bởi hóa xạ đồng thời trong tại BVK.

- Nhận xét một số tác dụng không mong muốn của phác đồ đối với nhóm bệnh nhân nghiên cứu.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Bao gồm các bệnh nhân chẩn đoán xác định ung thư vòm giai đoạn III (T1/T2/T3 - N2) và IVA (T4- N bất kỳ; bất kỳ T-N3) và được điều trị hóa chất tân bổ trợ phác đồ TCF tại Khoa Nội 1 - BVK từ 01/2019-5/2021.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm mô bệnh học là ung thư biểu mô vảy sừng hóa và ung thư biểu mô vảy không sừng theo phân loại WHO 2016. Không kể giới, tuổi >=18. BN được chẩn đoán giai đoạn III hoặc IVA theo AJCC 8th. PS theo ECOG = 0;1. Có các tổn thương có thể đo được bằng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh: CT, MRI. Chức năng gan thận, tủy xương trong giới hạn cho phép điều trị. Tự nguyện tham gia nghiên cứu.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: Mắc bệnh ung thư thứ 2. Mắc các bệnh lý mạn tính: suy tim, suy thận. Đã được điều trị trước đó. Không có hồ sơ lưu đầy đủ.

- Thời gian: 01/2019-5/2021

- Địa điểm: Khoa Nội 1 và Xạ 1 - BVK

- Thiết kế nghiên cứu: can thiệp lâm sàng, không nhóm chứng, tiến cứu

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 62