Đánh giá kết quả điều trị ung thư tiền liệt tuyến kháng cắt tinh hoàn bằng phác đồ Docetaxel - Prednisolone tại Bệnh viện K

Tác giả

Đỗ Anh Tú, Nguyễn Thu Phương

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội Tam Hiệp

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhằm đánh giá phác đồ Docetaxel - Prednisolone trong điều trị ung thư tiền liệt tuyến kháng cắt tinh hoàn di căn nhằm đánh giá hiệu quả của phác đồ, nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: các bệnh nhân UTTLT giai đoạn kháng cắt tinh hoàn được điềi trị hóa chất bước đầu bằng phác đồ Docetaxel - Prednisone tại bệnh viện K.

- Thời gian:

- Địa điểm: bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang với các bệnh nhân UTTLT giai đoạn kháng cắt tinh hoàn được điều trị hóa chất bước đầu bằng phác dồ Docetaxel - Prednisone tại bệnh viện K.

- Cỡ mẫu: n = 31.