Đánh giá kết quả điều trị ung thư nội mạc tử cung tái phát bằng phác đồ Liposomal Doxorubicin đơn trị tại Bệnh viện K

Tác giả

Đặng Tiến Giang

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 6

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá đáp ứng điều trị và thời gian sống thêm không tiến triển trong điều trị ung thư nội mạc tử cung tái phát bằng phác đồ liposoma doxorubicin.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân ung thư nội mạc tử cung tái phát được điều trị phác đồ đơn trị liposomal doxorubicin.

- Thời gian: 1/2017 - 11/2020

- Địa điểm nghiên cứu: tại bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu.

- Cỡ mẫu: n = 21.