Đánh giá kết quả điều trị ung thư nội mạc tử cung giai đoạn Figo I, II tại Bệnh viện K năm 2015-2016

Tác giả

Trần Thành Long

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Phụ khoa

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư nội mạc tử cung giai đoạn FIGO I-II tại BVK năm 2015-2016
- Đánh giá kết quả điều trị và một số yếu tố liên quan đến thời gian sống thêm của nhóm bệnh nhân nghiên cứu

* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: 113 bệnh nhân ung thư nội mạc tử cung được chẩn đoán giai đoạn FIGO I-II và điều trị tại BVK từ 1/2015 đến 12/2016. Tất cả các bệnh nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN được chẩn đoán UTNMTC bằng lâm sàng, cận lâm sàng và phải có mô bệnh học sau mổ. Được xếp giai đoạn I, II theo FIGO 2009. Được phẫu thuật lần đầu tại Bệnh viện K. Đủ hồ sơ bệnh án và thông tin sau điều trị.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN điều trị tại cơ sở khác ngoài Bệnh viện K.

- Thời gian: 1/2015 đến 12/2016

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả, hồi cứu

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 113