Đánh giá kết quả điều trị ung thư buồng trứng thể u quái chưa trưởng thành

Tác giả

Trần Thành Long

Năm đề tài

2017

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Phụ khoa

Nội dung