Đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô vảy khu vực đầu mặt cổ giai đoạn muộn bằng Tegafur-Uracil uống.

Tác giả

Nguyễn Thị Hương

Năm đề tài

2014

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Chống đau

Nội dung