Đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô khoang miệng tại bệnh viện K từ 2009-2013

Tác giả

Nguyễn Quốc Bảo

Năm đề tài

2014

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại A

Nội dung