Đánh giá kết quả điều trị ung thư âm hộ di căn hạch bằng phẫu thuật kết hợp tia xạ

Tác giả

Lê Trí Chinh

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Phụ khoa

Nội dung