Đánh giá kết quả điều trị u tuyến thượng thận bằng phương pháp mổ mở tại khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện K

Tác giả

Đỗ Anh Tuấn

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tiết niệu

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của u tuyến thượng thận

- Đánh giá kết quả phẫu thuật mở điều trị u tuyến thượng thận

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: 32 bệnh nhân được chẩn đoán là u tuyến thượng thận đã được phẫu thuật mở tại Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện K từ tháng 4/2016 đến tháng 11/2018.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: được chẩn đoán u tuyến thượng thận và điều trị phẫu thuật mở. Hồ sơ bệnh án được ghi chép đầy đủ các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, cách thức phẫu thuật và kết quả giải phẫu bệnh.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: hồ sơ bệnh án không đầy đủ. Bệnh nhân từ chối tham gia.

- Thời gian: từ 4/2016 đến 11/2018

- Địa điểm: Khoa Ngoại Tiết Niệu - Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng kết hợp hồi cứu và tiến cứu

- Cỡ mẫu: n=32