Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật ung thư tuyến giáp tái phát tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Đức Huân

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Điều trị A

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư tuyến giáp tái phát được điều trị tại BVK giai đoạn 2012 - 2019
- Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật

* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: các bệnh nhân được chẩn đoán UTTQ tái phát lần đầu được phẫu thuật tại BVK từ 1/2012 đến 6/2019 thỏa mãn các tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN được điều trị UTTG tiên phát tại BVK, điều trị lần đầu được xem như đã lấy bỏ hoàn toàn tổ chức ung thư và/hoặc xạ hình toàn thân không còn tổn thương ung thư, với thời gian từ lần điều trị đầu tiên đến thời điểm tái phát hơn 6 tháng. BN được chẩn đoán UTTG tái phát lần đầu, chẩn đoán UTTG tái phát bằng lâm sàng, các xét nghiệm CLS như siêu âm, Tg, xạ hình, PET.CT và tế bào học. Có kết quả mô bệnh học sau phẫu thuật phù hợp với UTTG tái phát, di căn. Có thông tin theo dõi trong và sau điều trị.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: UTTQ di căn từ nơi khác đến.

- Thời gian: 1/2012 - 6/2019

- Địa điểm: Khoa Ngoại đầu cổ và Khoa Điều trị A, Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả kết hợp hồi cứu và tiến cứu có theo dõi dọc

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện có chủ đích, n = 91