Đánh giá kết quả điều trị phác đồ Gemicitabine - Cisplatin trong ung thư biểu mô tuyến đường mật giai đoạn muộn

Tác giả

Phạm Thị Quế

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 4

Nhóm tác giả

Trần Thắng, Vũ Hồng Thăng, Nịnh Thị Thảo

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư biểu mô đường mật giai đoạn muộn tại Bệnh viện K từ 2015 đến 2020

- Đánh giá kết quả điều trị phác đồ Gemcitabine kết hợp Cisplatin của nhóm bệnh nhân trên

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân ung thư đường mật giai đoạn muộn không còn chỉ định điều trị phẫu thuật triệt căn được chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện K từ Tháng 01/2015 đến Tháng 12/2020

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Được chẩn đoán xác định bằng mô bệnh học là ung thư đường mật ở giai đoạn không còn khả năng phẫu thuật triệt căn; Được điều trị hóa chất ít nhất từ 3 đợt trở lên phác đồ hóa chất Gemcitabine - Cisplatin; Chức năng gan thận trong giới hạn cho phép điều trị hóa chất; EGOG 0-1; Có hồ sơ lưu trữ và thông tin sau điều trị đầy đủ.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: Chẩn đoán xác định là u bóng Vater, ung thư túi mật; EGOG >2; Bệnh nhân bỏ điều trị; Bệnh nhân tử vong do nguyên nhân khác hoặc mắc bệnh trầm trọng khác.

- Thời gian: 01/2015 - 12/2020

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu

- Cỡ mẫu: n = 49