Đánh giá kết quả điều trị phác đồ CHOPE trên bệnh nhân u lympho không hodgkin tế bào T

Tác giả

Nguyễn Thị Thu Hường

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 7 - Nội Hệ tạo huyết

Nội dung