Đánh giá kết quả điều trị giảm đau sau phẫu thuật u cột sống tủy sống bằng thuốc Nefopam kết hợp Paracetamol tại khoa Ngoại Thần Kinh, Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Thần kinh

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét kết quả sử dụng giảm đau sau phẫu thuật cột sống - tủy sống bằng thuốc Acupam kết hợp với Paracetamol

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Người bệnh phẫu thuật u cột sống, tủy sống được điều trị giảm đau sau mổ bằng Acupam + Paracetamol tại Khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện K

- Thời gian nghiên cứu: 01/2020 đến 9/2020

- Địa điểm nghiên cứu: Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 50