Đánh giá kết quả điều trị của phác đồ NIMOTUZUMAB - hóa xạ đồng thời đối với ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ.