Đánh giá kết quả điều trị của phác đồ NIMOTUZUMAB - hóa xạ đồng thời đối với ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ.

Tác giả

Nguyễn Thị Thái Hòa

Năm đề tài

2014

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 3

Nội dung